ალასანია გიული

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ბიბლიოგრაფია: https://ug.edu.ge/persons/full/332

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1971 გიული ალასანია - საქართველო "ჯიჰან-ნუმას" კავკასიის რუკაზე 1971-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1971 გიული ალასანია - აინი ალის "რისალე" როგორც წყარო ოსმალეთის აგრარულ ურთიერთობათა შესწავლისათვის 1971 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი III -
1973 გიული ალასანია - საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი საკითხი ქათიბ ჩელების ცნობათა შუქზე 1973-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1973 გიული ალასანია - Азербайджан на картах "Джихан-нюма" 1973-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1975 გიული ალასანია - ბასიანის ბრძოლის თარიღისათვის 1975-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1981 გიული ალასანია, გიორგი ანჩაბაძე - ქართული საბჭოთა წყაროთმცოდნეობა 1981-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1984 გიული ალასანია - რიცხვი და მისტიკა ძველ ქართულ საისტორიო მწერლობაში 1984-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1987 გიული ალასანია - ისტორიულ წყაროთა კლასიფიკაციის ძირითადი პრინციპები 1987 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი VII -
1989 გიული ალასანია - ალაზანი და იორი აღმოსავლურ წყაროებში 1989-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1993 გიული ალასანია - ერთი ისტორიოგრაფიული ფაქტის შესახებ 1993-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2008 გიული ალასანია - ქართველები და ისლამამდელი თურქები 2008 - ალასანია გიული - ქართველები და ისლამამდელი თურქები PDF ვერსია
2010 გიული ალასანია - თურქ-სელჩუკებთან ქართველების ურთიერთობის ადრეული გამოცდილება 2010 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - XII ტექსტი
2012 გიული ალასანია - საქართველოს დამოუკიდებლობის საკითხი გიორგი ბრწყინვალის მეფობაში 2012 - საისტორიო კრებული - II ტექსტი


წერილები გიული ალასანიაზე[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2015 მზია სურგულაძე - რეცენზია გიული ალასანიას ნაშრომზე: „ქართველები და ისლამამდელი თურქები“, თბილისი, 2008 2015 - მრავალთავი - ტომი 24 ტექსტი