2010 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - XII

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წყაროთმცოდნეობა -12.pngსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ქართული წყაროთმცოდნეობა - XII

სრული სათაური:

ქართული წყაროთმცოდნეობა - XII - თბილისი - 2010

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/79531/1/Qartuli_Wkarotmcodneoba_2010_N12.pdf

შინაარსი
 • რედაქტორებისაგან
მიძღვნა
 • მარიამ ჩხარტიშვილი - ლელა პატარიძე: შემოქმედებითი გზა და რამდენიმე შტრიხი პორტრეტისათვის
 • ეკა კვაჭანტირაძე - გოგონა კეთილგანწყობილი ღიმილით
 • მარინე ქადაგიძე - მოგონებების ყვითელი ძაფი
 • ნინო ჩიქოვანი - შესანიშნავი პროფესიონალი
 • მალხაზ თორია - მეგობრული და გულისხმიერი
წყაროთმცოდმეობითი და ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი გამოკვლევები
ისტორიოგრაფიული და მეთოდოლოგიური ძიებანი
 • ეკა კვაჭანტირაძე - სომხური მედიევალური ისტორიოგრაფიის ჟანრული და სტრუქტურული მახასიათებლები
 • ეკა კვაჭანტირაძე - ისტორიული მეხსიერების ცნება და სამეცნიერო პრობლემა ეროვნულ ისტორიოგრაფიაში
 • Alexei Lidov - Hierotopy. The Creation of Sacred Spaces as a New field of Cultural History
 • ნინო ჩიქოვანი, ქეთევან კაკიტელაშვილი - 1918-1921 წლების რეპრეზენტაციის დინამიკა საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოებში
სამეცნიერო თარგმანი და წყაროს პუბლიკაცია
 • რუსუდან ლაბაძე - ეველინ პატლაჟანის ნაშრომი ბიზანტიური ჰაგიოგრაფიის შესახებ
 • მარინე ქადაგიძე - დეკანოზ მაკარ გაჩეჩილაძის საარქივო მასალები
წიგნების მიმოხილვა
 • გონელი არახამია - გამოხმაურება ქეთევან მანიას ისტორიოგრაფიულ ნაშრომებზე
 • ლია ახალაძე - წყაროთმცოდნეობითი კვლევები, ისტორიოგრაფია და მეცნიერული ორიენტირები
 • თინათინ ბოლქვაძე - ლ. პატარიძის, ზ. კიკნაძის, მ. ჩხარტიშვილის ახალი წიგნები სერიაში "ქართული ერთობა და მისი იდენტობა: იდეები, სიმბოლოები, პერცეფციები"
 • მარინე ქადაგიძე - ახალი იერუსალიმები. საკრალური სივრცეების ჰიეროტოფია და იკონოგრაფია. რედაქტორ-შემდგენელი ა. ლიდოვი (მოსკოვი, 2009)
 • მარიამ ჩხარტიშვილი, ქეთევან მანია - გონელი არახამიას "ბიჭვინთის იადგარი" - ქართული წყაროთმცოდნეობის მნიშვნელოვანი შენაძენი
ქრონიკა
 • მარიამ ჩხარტიშვილი, ნატო სონღულაშვილი - IV საერთაშორისო კონფერენცია “via egnatia” - კულტურული, პოლიტიკური, რეგიონალური იდენტობანი. ხალხები, სახელმწიფოები წარსულში და დღეს" (21-23 ნოემბერი, 2009, თბილისი)
 • სოფიო ქადაგიშვილი - საერთაშორისო სიმპოზიუმი "ბალკანეთი და კავკასია. პარალელური პროცესები ისტორიულ ბედში, მენტალობაში, კულტურაში და მომავლის ტენდენციები შავი ზღვის მოპირდაპირე სანაპიროებზე" (2010 წლის 12-13 აპრილი, ბუქარესტი)
 • მარიამ ჩხარტიშვილი, გიორგი მაჭარაშვილი - ვორქშოფი "ისტორიული კვლევების განვითარება საქართველოში - რა არის საჭირო?" (2010 წლის 26 აპრილი, თბილისი)
ლელა პატარიძის მთავარი სამეცნიერო შრომები