პატარიძე ლელა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2009 ლელა პატარიძე - "არჩილის ცხოვრების" იდეოლოგია 2009 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - IX ტექსტი
2010 ლელა პატარიძე - პეროჟავრ სივნიელის ვინაობისათვის 2010 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - XII ტექსტი