ბოლქვაძე თინათინ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2010 სოციოლინგვისტური ხასიათის ცნობები "მეფეთა ცხოვრებაში": ფარნავაზ მეფე 2010 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - XII ტექსტი