1984-2 - მაცნე - ისტორიის სერია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

მაცნე - ისტორიის სერია - 1984-2

სრული სათაური:

საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე - ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია - 1984-2 - თბილისი - 1984

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/169178

სარჩევი
  • გიორგი ანჩაბაძე - ქართული ლაშქრის საბრძოლო წყობა და ბრძოლის წარმოების ხერხები თეიმურაზ II-ის "სარკე თქმულთა ანუ დღისა და ღამის გაბაასების" მიხედვით
  • გოჩა ჯაფარიძე - XIII საუკუნის თბილელი მეცნიერი მარაღის ობსერვატორიაში
  • ვახტანგ ვახანია - ნ. ბარათაშვილის პოემა "ბედი ქართლისას" ისტორიულ-ლიტერატურული წყაროები და მათი გამოყენების თავისებურებანი