ვახანია ვახტანგ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1984 ვახტანგ ვახანია - ნ. ბარათაშვილის პოემა "ბედი ქართლისას" ისტორიულ-ლიტერატურული წყაროები და მათი გამოყენების თავისებურებანი 1984-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი