ჟღენტი დავით

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1974 დავით ჟღენტი - რამდენიმე ქართული ისტორიული საბუთი ფეოდალთა შინაკლასობრივ ბრძოლაზე XVII ს-ის II ნახევრის აღმოსავლეთ საქართველოში 1974-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1975 დავით ჟღენტი - შინაკლასობრივი ბრძოლის საკითხისათვის XVII საუკუნის 60-70-იანი წლების აღმოსავლეთ საქართველოში 1975-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1980 დავით ჟღენტი - ირანის კომპრომისული პოლიტიკის საკითხისათვის XVII ს-ის აღმოსავლეთ საქართველოში 1980-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1983 დავით ჟღენტი - იერუსალიმის ქართული მონასტრების ისტორიიდან 1983-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1983 დავით ჟღენტი - პატმოსის მონასტრის ორი ქართული დოკუმენტი 1983 - მრავალთავი - ტომი X ტექსტი
1985 დავით ჟღენტი - ქართლის დედოფალ მარიამის როლი სახელმწიფო განმგებლობაში 1985-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2007 "პირთა ანოტირებული ლექსიკონი" - XI-XVII სს. ქართული ისტორიული საბუთების მიხედვით - ტომი IV - მასალები შეკრიბეს და გამოსაცემად მოამზადეს: გიორგი ოთხმეზურმა, გულიკო მჭედლიძემ, მზია სურგულაძემ, დავით ჟღენტმა, ანა ბაქრაძემ, თინა ენუქიძემ და დარეჯან კლდიაშვილმა - ტომი შეადგინეს მზია სურგულაძემ და დარეჯან კლდიაშვილმა 2007 - პირთა ანოტირებული ლექსიკონი - ტომი IV -