1986 - მრავალთავი - ტომი XII

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:
1986 - მრავალთავი - ტომი XII


სრული სათაური:
მრავალთავი - ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი - ტომი XII - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი - თბილისი - 1986


რესურსები ინტერნეტში:http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/259012

PDF ვერსია


სარჩევი
 • მანანა დოლაქიძე - ათონური № 79 ხელნაწერის შედგენილობის შესახებ
 • უჩა ცინდელიანი - "მეფეთა წიგნები" ძველი აღთქმის მცხეთურ ვერსიაში და მისი წყაროები
 • თამარ ოთხმეზური - ფსევდონონეს მითოლოგიურ კომენტართა ახალი ქართული რედაქცია
 • თამარ აბულაძე - ქართულ-აღმოსავლურ ტექნიკური სამეცნიერო ტერმინოლოგიის შესწავლისათვის (ვახტანგის "ქიმიის" მიხედვით)
 • თამილა მგალობლიშვილი - ერთი ფსევდოოქროპირისეული თხზულების წყაროს საკითხი
 • ლალი ჯღამაია - XI საუკუნის ქართული ჰიმნოგრაფიის ისტორიიდან (თუენის ზოგიერთი ათონური ნუსხის შესახებ)
 • ნარგიზა გოგუაძე - სექტემბრის თვის მეტაფრასების ათონური ნუსხა
 • ნინო ქაჯაია - გრიგოლ ნაზიანზელის ეპისტოლეთა ძველი ქართული თარგმანები
 • ვალერი სილოგავა - მარი ბროსე - ქართული ეპიგრაფიკის მკვლევარი
 • მზია სურგულაძე - მარი ბროსე - საქართველოს ისტორიის დოკუმენტური წყაროების მომპოვებელი და პუბლიკატორი
 • ელენე ცაგარეიშვილი - მარი ბროსე და არმენოლოგიის საკითხები
 • არჩილ ბარამიძე - მარი ბროსე და საქართველოს ისტორია