ბარამიძე არჩილ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1962 არჩილ ბარამიძე - "ქართლის ცხოვრების" შესწავლის ისტორიიდან 1962 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 34 ტექსტი
1964 არჩილ ბარამიძე - ძველი საქართველოს ქრონოლოგიის საკითხები XIX საუკუნის ქართულ ისტორიოგრაფიაში 1964-4 - მაცნე ტექსტი
1966 არჩილ ბარამიძე - პირველყოფილ-თემური და მონათმფლობელური ხანის საქართველოს სოციალური ისტორიის საკითხები XIX ს-ის პირველი ნახევრის ქართულ ისტორიოგრაფიაში 1966-2 - მაცნე ტექსტი
1986 არჩილ ბარამიძე - მარი ბროსე და საქართველოს ისტორია 1986 - მრავალთავი - ტომი XII ტექსტი
1992 არჩილ ბარამიძე - საქართველოს ძველი ისტორიის ზოგიერთი საკითხი ქართული წყაროების მიხედვით 1992-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი