თაყაიშვილი ექვთიმე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ექვთიმე თაყაიშვილი

ექვთიმე თაყაიშვილი


ციტატები ვიკიციტატებში
ფაილები ვიკისაწყობში


ექვთიმე სიმონის ძე თაყაიშვილი (წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცი; დ. 5 იანვარი, 1863 [სხვა ვერსიით 1862, ლიხაური] — გ. 21 თებერვალი, 1953, თბილისი) — ქართველი ისტორიკოსი, არქეოლოგი და საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი (1946), პროფესორი (1918), თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდანი. ცნობილია როგორც 1921-45 წლებში საფრანგეთში გატანილი საქართველოს საგანძურის დამცველი, რის გამოც კონსტანტინე გამსახურდიამ „საქართველოს მეჭურჭლეთუხუცესი“ უწოდა.

ბიბლიოგრაფია[edit]

http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/189

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1890 "სამი ისტორიული ხრონიკა" (ქართლის მოქცევისა, სუმბატისა ბაგრატიონების შესახებ და მესხური დავითნისა) - გამოცემული ვრცელი წინასიტყვაობით და შედარებით ქართლის ცხოვრებასთან და სხვა ხრონიკებთან ექვთიმე თაყაიშვილის მიერ 1890 - ექვთიმე თაყაიშვილი - "სამი ისტორიული ხრონიკა" ტექსტი
1891 ახალი ვარიანტი წმ. ნინოს ცხოვრებისა ანუ მეორე ნაწილი ქართლის მოქცევისა - გამოცემული რედაქტორობით და წინასიტყვაობით ე. თაყაიშვილისა 1891 - ექვთიმე თაყაიშვილი - ახალი ვარიანტი წმ. ნინოს ცხოვრებისა ტექსტი
1891 ე. თაყაიშვილი - ნიმუშები სამეგრელოს სიგელ-გუჯრებისა: I. სიგელი თოფურიძეთა. II. გუჯარი რატიანითა. III. სიგელი ჩიჩუასი "ივერია" № 213

"ივერია" № 224
"ივერია" № 225

ნაწ.1

ნაწ.2
ნაწ.3

1893 ე. თაყაიშვილი - Еще один из источников «Истории Грузии» царевича Вахушти (Гуджар Багратовых из Бетании) 1893 - ე. თაყაიშვილი - Еще один из источников «Истории Грузии» ტექსტი
1893 ე. თაყაიშვილი - Сигель Грузинского царя Баграта IV (1027-1072) 1894 - ე. თაყაიშვილი - Сигель грузинского царя Баграта IV ტექსტი
1895 ე. თაყაიშვილი - კათალიკოზ-ბაქარიანი მღვდლის იესე ტლაშაძისა 1895 - ე. თაყაიშვილი - კათალიკოზ-ბაქარიანი ტექსტი
1895 Е. Такай-швили - Материалы для истории Грузии - 1. Исторические приписки двух кинклосов и хронологический перечень событий по некоторым другим источникам; 2. Два акта католикоса Доментия III, данные в Константинополе 1895 - ე. თაყაიშვილი - Материалы для истории Грузии ტექსტი
1897 ე. თაყაიშვილი - Разбор Армазской надписи по фотографическому снимку 1897 - ე. თაყაიშვილი - Разбор Армазской надписи по фотографическому снимку ტექსტი
1897 ე. თაყაიშვილი - Деревянный антиминс Метехской церкви 1897 - ე. თაყაიშვილი - Деревянный антиминс Метехской церкви ტექსტი
1899 საქართველოს სიძველენი - ტომი I - ე. თაყაიშვილის რედაქტორობით 1899 - ე. თაყაიშვილი - საქართველოს სიძველენი - ტ. I ტექსტი
1900 Е. Такайшвили - Источники Грузинскихъ Летописей - Три хроники: I. Обращение Грузии (в христянство); II. Жизнь и известие о Багратидах, царях наших грузинских, откуда они явылись в эту страну, или с какого времени владеют они царством Грузинским, которое написал Сумбат, сын Давида; III. Хроника Месхийской Псалтыри 1900 - ე. თაყაიშვილი - Источники Грузинскихъ Летописей ტექსტი
1901 Е. Такайшвили - 1. Канчаетский «Жам-Гулани» и исторические приписки его кинклоса; 2. Грузинские надписи Ахталы; 3. Ультиматум персидского шаха Ага-Могамет-Хана грузинскому царю Ираклию II 1901 - ე. თაყაიშვილი - Канчаетский «Жам-Гулани» ტექსტი
1902 Е. Такайшвили - Описание рукописей "Общества распространения грамотности среди грузинского населения" - Том I, Вып. 1-4 - Перепечатано изъ XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV Вып. "Сборника матерiаловъ для описанiя местностей и племенъ Кавказа" 1902 - Описание рукописей "Общества распространения грамотности среди грузинского населения" (Т. I : Вып. 1-4.) ტექსტი
1905 Е. Такайшвили - Археологическiя экскурсiи, разысканiя и заметки - Выпускъ I - Перепечатано изъ XXXV Вып. "Сборника матерiаловъ для описанiя местностей и племенъ Кавказа" 1905 - ე. თაყაიშვილი - Археологическiя экскурсiи - Вып. I ტექსტი
1905 ექვთიმე თაყაიშვილი - Археологическiя экскурсiи, разысканiя и заметки - Выпускъ II - Перепечатано изъ I Вып. "Известiй Кавказскаго Отделенiя Императорскаго Московскаго Археологическаго Общества" 1905 - ე. თაყაიშვილი - Археологическiя экскурсiи - Вып. II ტექსტი
1906 Е. Такайшвили - Описание рукописей "Общества распространения грамотности среди грузинского населения" - Том II, Вып. 1 - Перепечатано изъ XXXVI XXXIV Вып. "Сборника матерiаловъ для описанiя местностей и племенъ Кавказа" 1906 - Описание рукописей "Общества распространения грамотности среди грузинского населения" (Т. II : Вып. 1) PDF ვერსია
1906 Е. Такайшвили - Описание рукописей "Общества распространения грамотности среди грузинского населения" - Том II, Вып. 1-4 - Перепечатано изъ XXXVI, XXXVII, XXXIX, XL, XLI, XLII Вып. "Сборника матерiаловъ для описанiя местностей и племенъ Кавказа" 1906 - Описание рукописей "Общества распространения грамотности среди грузинского населения" (Т. II : Вып. 1-4.) PDF ვერსია
1907 ექვთიმე თაყაიშვილი - არხეოლოგიური მოგზაურობანი და შენიშვნანი - წიგნი I 1907 - ე. თაყაიშვილი - არხეოლოგიური მოგზაურობანი და შენიშვნანი - წ. I ტექსტი
1907 "მასალანი საქართველოს სტატისტიკურის აღწერილობისა მეთვრამეტე საუკუნეში": I აღწერა მეწინავე დროშისა საბარათაშვილოსა და სომხითისა, შედგენილი მეფის ვახტანგ მეექვსის ბრძანებით ვახუშტი ბატონიშვილისა და გივი თუმანიშვილის მიერ 1721 წელს. II აღწერა არაგვის ხეობისა, შედგენილი მეფის ირაკლი მეორის ბრძანებით ლუარსაბ მაყაშვილის და მანუჩარ თუმანიშვილის მიერ 1774 წელს - გამოცემული ე. თაყაიშვილის რედაქტორობით 1907 - ე. თაყაიშვილი - საქართველოს სტატისტიკური აღწერილობა XVIII ს. ტექსტი
1907 ექვთიმე თაყაიშვილი - Археологическiя экскурсiи, разысканiя и заметки - Выпускъ III - Перепечатано изъ II Вып. "Известiй Кавказскаго Отделенiя Императорскаго Московскаго Археологическаго Общества" 1907 - ე. თაყაიშვილი - Археологическiя экскурсiи - Вып. III ტექსტი
1908 Е. Такайшвили - Описание рукописей "Общества распространения грамотности среди грузинского населения" - Том II, Вып. III - Перепечатано изъ XXXIX Вып. "Сборника матерiаловъ для описанiя местностей и племенъ Кавказа" 1908 - Описание рукописей "Общества распространения грамотности среди грузинского населения" (Т. II : Вып. III) ტექსტი
1909 საქართველოს სიძველენი - ტომი II - ე. თაყაიშვილის რედაქტორობით 1909 - ე. თაყაიშვილი - საქართველოს სიძველენი - ტ. II ტექსტი
1909 პალეოგრაფიული ალბომი : დამატება "საქართველოს სიძველენის" II ტომისა. რვეული I : 1. გუჯარი მეფის ბაგრატ IV- ის 1027-1072 წ. 2. სიგელი მეფის დავით IV-ის 1266-1268 წ. / საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების გამოცემა ; ექ. თაყაიშვილის რედაქტორობით. 1909 - ე. თაყაიშვილი - პალეოგრაფიული ალბომი - I -
1909 ძველი საქართველო - საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების კრებული - ტომი I - ე. თაყაიშვილის რედაქტორობით 1909 - "ძველი საქართველო" - ტომი I ტექსტი
1910 საქართველოს სიძველენი - ტომი III - ე. თაყაიშვილის რედაქტორობით 1910 - ე. თაყაიშვილი - საქართველოს სიძველენი - ტ. III ტექსტი
1913 ექვთიმე თაყაიშვილი - Археологическiя экскурсiи, разысканiя и заметки - Выпускъ IV - Перепечатано изъ XLIII Вып. "Сборника матерiаловъ для описанiя местностей и племенъ Кавказа" 1913 - ე. თაყაიშვილი - Археологическiя экскурсiи - Вып. IV ტექსტი
1913 ე. ს. თაყაიშვილი - საისტორიო მასალანი - წიგნაკი პირველი 1913 - ე. თაყაიშვილი - საისტორიო მასალანი - I ტექსტი
1913 ე. ს. თაყაიშვილი - საისტორიო მასალანი - წიგნაკი მეორე 1913 - ე. თაყაიშვილი - საისტორიო მასალანი - II pdf ტექსტი
1914 ექვთიმე თაყაიშვილი - არხეოლოგიური მოგზაურობანი და შენიშვნანი - წიგნი II 1914 - ე. თაყაიშვილი - არხეოლოგიური მოგზაურობანი და შენიშვნანი - წ. II ტექსტი
1915 ექვთიმე თაყაიშვილი - Археологическiя экскурсiи, разысканiя и заметки - Выпускъ V - Перепечатано изъ XLIV Вып. "Известiй Кавказскаго Отделенiя Императорскаго Московскаго Археологическаго Общества" 1915 - ე. თაყაიშვილი - Археологическiя экскурсiи - Вып. V ტექსტი
1920 საქართველოს სიძველენი - ტომი I - ე. თაყაიშვილის რედაქტორობით (მეორე გამოცემა) 1920 - ე. თაყაიშვილი - საქართველოს სიძველენი - ტ. I (მეორე გამოცემა) ტექსტი
1920 პალეოგრაფიული ალბომი. რვეული II - საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოებისა და საეკლესიო მუზეუმის გამოცემა ექ. თაყაიშვილის რედაქტორობით. 1920 - ე. თაყაიშვილი - პალეოგრაფიული ალბომი - II ტექსტი
1926 საქართველოს სიძველენი - ტომი III (დამატება) - ე. თაყაიშვილის რედაქტორობით 1926 - ე. თაყაიშვილი - საქართველოს სიძველენი - ტ. III (დამატება) ტექსტი
1929 ე. თაყაიშვილი - სომხით-საორბელოს ძეგლების წარწერები (ნაწილი პირველი) 1929 - კავკასიონი №1-2 ტექსტი
1933 ექვთიმე თაყაიშვილი - პარიზის ნაციონალური ბიბლიოთეკის ქართული ხელნაწერები და ოცი ქართული საიდუმლო დამწერლობის ნიშანი 1933 - თაყაიშვილი ექვთიმე - პარიზის ნაციონალური ბიბლიოთეკის ქართული ხელნაწერები ტექსტი
1937 ექვთიმე თაყაიშვილი - არქეოლოგიური ექსპედიცია ლეჩხუმ-სვანეთში 1910 წელს 1937 - თაყაიშვილი ექვთიმე - არქეოლოგიური ექსპედიცია ლეჩხუმ-სვანეთში 1910 წელს ტექსტი
1938 ექვთიმე თაყაიშვილი - არქეოლოგიური ექსპედიცია კოლა-ოლთისში და ჩანგლში 1907 წელს 1938 - თაყაიშვილი ექვთიმე - არქეოლოგიური ექსპედიცია კოლა-ოლთისში და ჩანგლში 1907 წელს ტექსტი
1939 ექვთიმე თაყაიშვილი - მეფეთა და კათალიკოზთა სულთა მატიანე ნიკორწმინდის ხელნაწერში 1939 - თაყაიშვილი ექვთიმე - მეფეთა და კათალიკოზთა სულთა მატიანე ნიკორწმინდის ხელნაწერში ტექსტი
1948 ე. თაყაიშვილი - ჩხარის ეკლესიის სიძველენი 1948 - საქართველოს მუზეუმის მოამბე - ტომი XV-B ტექსტი
1949 სუმბატ დავითის ძის ქრონიკა ტაო-კლარჯეთის ბაგრატიონთა შესახებ - გამოცემა მესამე - ტექსტი გამოსცა ვრცელი შესავლით, შენიშვნებით და ორი გენეალოგიური ტაბულით საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილმა წევრმა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1949 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 27 ტექსტი
1949 ე. თაყაიშვილი - მხატვრული ნაქარგობანი იკორთის ტაძრიდან 1949 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე - ტომი X-01 ტექსტი
1950 ე. თაყაიშვილი - ჩხარის ეკლესიის სიძველენი (მეორე ნაწილი) 1950 - საქართველოს მუზეუმის მოამბე - ტომი XVI-B ტექსტი
1950 ე. თაყაიშვილი - ვატიკანის ბიბლიოთეკის ორი ქართული ხელნაწერი 1950 - თსუ შრომები - ტ.39 ტექსტი
1951 ე. თაყაიშვილი - სომხით-საორბელოს ძეგლების წარწერები (ნაწილი მეორე) 1951 - თსუ შრომები - ტ.43 ტექსტი
1951 ე. თაყაიშვილი - ქსნის საერისთავოს სტატისტიკური აღწერილობა 1951 - თსუ შრომები - ტ.45 ტექსტი
1952 ექვთიმე თაყაიშვილი - Археологическая экспедиция 1917-го года в южные провинции Грузии 1952 - თაყაიშვილი ექვთიმე - Археологическая экспедиция 1917-го года в южные провинции Грузии ტექსტი
1960 ექვთიმე თაყაიშვილი - 1917 წლის არქეოლოგიური ექსპედიცია სამხრეთ საქართველოში 1960 - თაყაიშვილი ექვთიმე - 1917 წლის არქეოლოგიური ექსპედიცია სამხრეთ საქართველოში ტექსტი
1961 Е. Такаишвили - Рукописи Оксфордской библиотеки, приобретенные в Тифлисе Оливером Вардропом 1961 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. III ტექსტი
1963 ექვთიმე თაყაიშვილი - არქეოლოგიური მოგზაურობა რაჭაში. 1919 და 1920 წწ. 1963 - თაყაიშვილი ექვთიმე - არქეოლოგიური მოგზაურობა რაჭაში. 1919 და 1920 წწ. ტექსტი
1968 ექვთიმე თაყაიშვილი - რჩეული ნაშრომები - ტომი I 1968 - თაყაიშვილი ექვთიმე - რჩეული ნაშრომები - ტომი I ტექსტი
1991 დაბრუნება - მრავალტომეული. ემიგრანტული ნაშრომები. - ტ.1. 1991 - დაბრუნება - ტ.1. ტექსტი
1991 დაბრუნება - მრავალტომეული. ემიგრანტული ნაშრომები. - ტ.2. 1991 - დაბრუნება - ტ.2. ტექსტი