1909 - ექვთიმე თაყაიშვილი - ყანჩაეთის ტყავის სახარება და მისი მინაწერები

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში
ექვთიმე თაყაიშვილი
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში


PDF ვერსია

ნაშრომი:

ექვთიმე თაყაიშვილი - ყანჩაეთის ტყავის სახარება და მისი მინაწერები


კრებული:

PDF 1909 - "ძველი საქართველო" - ტომი I

კრებული:

PDF 1913 - ე. თაყაიშვილი - საისტორიო მასალანი - I


ქართული ხელნაწერები:

H-1453 - ყანჩაეთის ოთხთავი