1909 - "ძველი საქართველო" - ტომი I

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
1909 - ძველი საქართველო - ტ.1.pdfსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ძველი საქართველო - ტ.I

სრული სათაური:

ძველი საქართველო - საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების კრებული - ტომი I - ე. თაყაიშვილის რედაქტორობით - ტფილისი - 1909

რედაქტორი:

ექვთიმე თაყაიშვილი

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/79370
http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/353


PDF ვერსია

შინაარსი

განყოფილება I. ნეკროლოგები (სურათებით)[edit]

განყოფილება II. რეფერატები და გამოკვლევანი[edit]

განყოფილება III. საისტორიო და სალიტერატურო მასალანი[edit]

განყოფილება IV. ეთნოგრაფია. სახალხო სიტყვიერება[edit]

განყოფილება V. ხალხური სიმღერები[edit]

განყოფილება VI. კრებათა ოქმები და წევრთა სია[edit]

  • PDF "საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების" კრებათა ოქმები
  • PDF სია "საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების" წევრებისა 1909 წლის 1-ლი იანვრისთვის