ჯანაშვილი მოსე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1892 ვახუშტი ბატონიშვილი - საქართველოს გეოგრაფია - წიგნი I - მ. ჯანაშვილის გამოცემა 1892 - ვახუშტი ბატონიშვილი - საქართველოს გეოგრაფია - წიგნი I - მ. ჯანაშვილის გამოცემა Pdf ვერსია
1895 ვახუშტი ბატონიშვილი - საქართველოს გეოგრაფია - წიგნი II - მ. ჯანაშვილის გამოცემა 1895 - ვახუშტი ბატონიშვილი - საქართველოს გეოგრაფია - წიგნი II - მ. ჯანაშვილის გამოცემა Pdf ვერსია
1908 М. Г. Джанашвили - Описанiе рукописей церковнаго музея Духовенства Грузинской Епархiи - Книга III 1908 - Описанiе рукописей церковнаго музея - Книга III ტექსტი