1895 - ვახუშტი ბატონიშვილი - საქართველოს გეოგრაფია - წიგნი II - მ. ჯანაშვილის გამოცემა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

1895 - ვახუშტი ბატონიშვილი - საქართველოს გეოგრაფია - წიგნი II - მ. ჯანაშვილის გამოცემა

სრული სათაური:

ვახუშტი ბატონიშვილი - საქართველოს გეოგრაფია - II წიგნი - ქართლი - გამოცემა მოსე ჯანაშვილისა - ტფილისი - 1895

გამომცემელი:
მოსე ჯანაშვილი


რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/6975 (PDF ვერსია)

მოსე ჯანაშვილის ეს გამოცემა წარმოადგენს ვახუშტის თხზულების ერთი ნაწილის პუბლიკაციას.
წიგნის სარჩევი