1909 - დავით კარიჭაშვილი - ვინ უნდა იყვეს "სუმბატის ქრონიკის" ავტორი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში
File:კარიჭაშვილი დავით.jpg
დავით კარიჭაშვილი
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში


PDF ვერსია

სტატიის სათაური:
დ. კარიჭაშვილი - ვინ უნდა იყვეს "სუმბატის ქრონიკის" ავტორი


კრებული:
1909 - "ძველი საქართველო" - ტომი I


სტატიის შინაარსი