1909 - დავით კარიჭაშვილი - დავით კუროპალატის გენეალოგია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში


PDF ვერსია

სტატიის სათაური:
დ. კარიჭაშვილი - დავით კუროპალატის გენეალოგია


კრებული:
1909 - "ძველი საქართველო" - ტომი I


სტატიის შინაარსი
  • "ქართლის ცხოვრების" ვარიანტებისა და მკვლევარების (ვახუშტის, ბროსეს და ბაქრაძის) აზრი დავით კურაპალატის გენეალოგიაზე.
  • სუმბატის "ქრონიკის" ცნობა იგივე საკითხზე
  • დასკვნა: დავით კურაპალატი იყო შვილი ადარნასე კურაპალატისა; მას ჰყოლია უფროსი ძმა ბაგრატ ერისთავთ-ერისთავი, რომელსაც დაუკავებია მამის სამფლობელო 961 წლამდე. ბაგრატი მომკვდარა 966 წელს და მისი ადგილი დაუკავებია დავითს, რომელმაც 978 წლამდე ბიზანტიის დახმარების სანაცვლოდ მიიღო კურაპალატობა.