სერგი გორგაძე - წერილები საქართველოს ისტორიიდან

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში

PDF ვერსია

ნაშრომი:

სერგი გორგაძე - წერილები საქართველოს ისტორიიდან

პუბლიკაციები

ნაწილი II. თავი I. მეფე ადერკი და ეგრეთწოდებული ორმეფობა ძველ ივერიაში