1913 - ე. თაყაიშვილი - საისტორიო მასალანი - I

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ე. თაყაიშვილი - საისტორიო მასალანი - წ. I

სრული სათაური:

1913 - ე. ს. თაყაიშვილი - საისტორიო მასალანი - წიგნაკი პირველი - I. მცირე უწყება ქართველთა მწერალთათჳს; II. ყანჩაეთის ტყავის სახარება და მისი მინაწერები - ტფილისი - ელექტრო-მბეჭდავი ს. მ. ლოსაბერიძისა - 1913

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/61881
http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/603