1901 - ე. თაყაიშვილი - Канчаетский «Жам-Гулани»

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ექვთიმე თაყაიშვილი - Канчаетский «Жам-Гулани»

სრული სათაური:

ექვთიმე თაყაიშვილი - 1. Канчаетский «Жам-Гулани» и исторические приписки его кинклоса; 2. Грузинские надписи Ахталы; 3. Ультиматум персидского шаха Ага-Могамет-Хана грузинскому царю Ираклию II - Тифлисъ - 1901

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/4913

შინაარსი[edit]