საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

1936 - მეცნიერების მოამბე - N 1[edit]

  • გელეიშვილი პეტრე - ერთი აჯანყების კლასობრივი სახე (მე-18 საუკუნეში საქართველოში კლასთა ბრძოლის ისტორიის მასალებიდან)

1940 - ტომი I - N 1[edit]

  • М. А. Полиевктов - К вопросу об авторе "Статейного списка С" посольства Толочанова и Иевлева

1940 - ტომი I - N 3[edit]

1949 - ტომი X - N 1[edit]

1951 - ტომი XII - N 9[edit]

1980 - ტომი 98 - N 2[edit]