1926 - ე. თაყაიშვილი - საქართველოს სიძველენი - ტ. III (დამატება)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ე. თაყაიშვილი - საქართველოს სიძველენი - ტ. III (დამატება)

სრული სათაური:

საქართველოს სიძველენი - ტომი III (დამატება) - ე. თაყაიშვილის რედაქტორობით - ტფილისი - 1926

ავტორი:ექვთიმე თაყაიშვილი
რესურსები ინტერნეტში: http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/4887

PDF ვერსია

შინაარსი

PDF № 1 - 1170 წ. - გიორგი III-ის სიმტკიცის სიგელი შიომღვიმის მონასტრისადმი

PDF № 2 - 1365 წ. - დავით გიორგის ძის წყალობის სიგელი (ბრძანება?) ეზოს ჩუხჩერახის პიპოსადმი

PDF № 3 - 1426 წ. - ალექსანდრე დიდის წყალობის სიგელი ზევდგინისძეთადმი

PDF № 4 - 1429 წ. - ალექსანდრე დიდის წყალობის სიგელი ზევდგინისძეთადმი

PDF № 5 - 1430 წ. - ალექსანდრე დიდის წყალობის სიგელი ზევდგინისძეთადმი

PDF № 6 - 1453 წ. - გიორგი IX-ის წყალობის სიგელი ზევდგინისძეთადმი

PDF № 7 - 1460-1465 წ. - გიორგი IX-ის საფიცრის წიგნი ზევდგინისძეთადმი (?)

PDF № 8 - 1477 წ. - მეჯინიბეთუხუცესის მამისა ზევდგინისძის ანდერძის წიგნი თავის ძმისწულის ზაქარიასადმი