1893 - ე. თაყაიშვილი - Еще один из источников «Истории Грузии»

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Pdf ვერსია

წიგნის სათაური:

ექვთიმე თაყაიშვილი - Еще один из источников «Истории Грузии» царевича Вахушти

სრული სათაური:

ექვთიმე თაყაიშვილი - Еще один из источников «Истории Грузии» царевича Вахушти (Гуджар Баратовых из Бетании) - СанктПетербургъ - 1893

ცალკე ამონაბეჭდი კრებულიდან: Записки Восточного отделения Императорского русского археологического общества ЗВОИРАО - т. 8 - СПб - 1893 - გვ.113-128

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/4914

შინაარსი[edit]