1913 - ექვთიმე თაყაიშვილი - დავით ბატონიშვილის ქრონოლოგიური ნუსხა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში
ექვთიმე თაყაიშვილი
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში

PDF ვერსია

ნაშრომი:


კრებული:

1913 - ე. თაყაიშვილი - საისტორიო მასალანი - II


მატიანე:

"აფხაზთა მეფეთა დივანი"