1913 - ე. თაყაიშვილი - საისტორიო მასალანი - II

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ექვთიმე თაყაიშვილი - საისტორიო მასალანი - წ. II

სრული სათაური:

1913 - ე. ს. თაყაიშვილი - საისტორიო მასალანი - წიგნაკი მეორე - I. რას შეიცავდა ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის ისტორია ბაგრატ მეფისა. II. მოკლე ცნობები საქართველოს ისტორიიდან და შენიშვნანი ამ ცნობების შესახებ. III. ჟამ-გულანი N 381 „საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოებისა“ და ისტორიული მინაწერები მისი კვინკლოსისა. IV. ჟამ-გულანი N 342 „საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოებისა“ და ისტორიული მინაწერები მისი კვინკლოსისა. V. მეფის გიორგის ძის დავით ბატონიშვილის ხელით დაწერილი ქრონოლოგიური ნუსხა. - ტფილისი - ელექტრო-მბეჭდავი ს. მ. ლოსაბერიძისა - 1913

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/68245
http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/602


PDF ვერსია


შინაარსი