1905 - ე. თაყაიშვილი - Археологическiя экскурсiи - Вып. I

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ექვთიმე თაყაიშვილი - Археологическiя экскурсiи - Вып. I

სრული სათაური:

ექვთიმე თაყაიშვილი - Археологическiя экскурсiи, разысканiя и заметки - Выпускъ I - Перепечатано изъ XXXV Вып. "Сборника матерiаловъ для описанiя местностей и племенъ Кавказа" - Тифлисъ - 1905

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/4930

შინაარსი[edit]

  1. ზარზმის მონასტერი
  2. საფარის მონასტერი
  3. ჭულების მონასტერი
  4. ოქროს-ციხე
  5. სოფელ სმადას ეკლესია
  6. ურთხის-უბანი
  7. სოფელ ბალაჯურის ეკლესია