1900 - ე. თაყაიშვილი - Источники Грузинскихъ Летописей

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ექვთიმე თაყაიშვილი - Источники Грузинскихъ Летописей

სრული სათაური:

ექვთიმე თაყაიშვილი - Источники Грузинскихъ Летописей - Три хроники: I. Обращение Грузии (в христянство); II. Жизнь и известие о Багратидах, царях наших грузинских, откуда они явылись в эту страну, или с какого времени владеют они царством Грузинским, которое написал Сумбат, сын Давида; III. Хроника Месхийской Псалтыри - Тифлисъ - 1900

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/4915

შინაარსი[edit]