1913 - ე. თაყაიშვილი - Археологическiя экскурсiи - Вып. IV

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ექვთიმე თაყაიშვილი - Археологическiя экскурсiи - Вып. IV

სრული სათაური:

ექვთიმე თაყაიშვილი - Археологическiя экскурсiи, разысканiя и заметки - Выпускъ IV - Перепечатано изъ XLIII Вып. "Сборника матерiаловъ для описанiя местностей и племенъ Кавказа" - Тифлисъ - 1913

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/4931

შინაარსი[edit]