1897 - ე. თაყაიშვილი - Деревянный антиминс Метехской церкви

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Pdf ვერსია

წიგნის სათაური:

ექვთიმე თაყაიშვილი - Деревянный антиминс Метехской церкви

სრული სათაური:

ექვთიმე თაყაიშვილი - Деревянный антиминс Метехской церкви - Тифлисъ - 1897

ცალკე ამონაბეჭდი კრებულიდან: Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа СМОПК - т. 22 - Тифлисъ - 1897 - გვ.213-216

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/4932

შინაარსი[edit]