1905 - ე. თაყაიშვილი - Археологическiя экскурсiи - Вып. II

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ექვთიმე თაყაიშვილი - Археологическiя экскурсiи - Вып. II

სრული სათაური:

ექვთიმე თაყაიშვილი - Археологическiя экскурсiи, разысканiя и заметки - Выпускъ II - Перепечатано изъ I Вып. "Известiй Кавказскаго Отделенiя Императорскаго Московскаго Археологическаго Общества" - Тифлисъ - 1905

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/4921

შინაარსი[edit]

  • ქართული ძეგლები თეთრი-წყაროს მიდამოებიდან
  • თბილისის კავკასიის მუზეუმში დაცული არქეოლოგიური ნივთების ქართული წარწერები
  • იმერეთის მეფე გიორგის ემალის ხატი
  • ქართული ბეჭედი ახალციხიდან
  • თავრიზის სომხურ ეკლესიაში ნაპოვნი სტიქარი ქართული წარწერით
  • სპილენძის ქვაბის თავსახური ქართული წარწერით
  • იმპერატორის არქეოლოგიური კომისიის დავალებით 1902 წლის ზაფხულში მცხეთის სადგურის ახლოს წარმოებული გათხრების მოკლე ანგარიში
  • სოფ. ბორის ვერცხლის თასი