1968 - თაყაიშვილი ექვთიმე - რჩეული ნაშრომები - ტომი I

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Alaverdi Gosples (11th century).jpgსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
PDF ვერსია

წიგნის სათაური:
ექვთიმე თაყაიშვილი - რჩეული ნაშრომები - ტომი I - თბილისი - 1968 წ.


რესურსები ინტერნეტში:
შინაარსი
  • ნაწილი I - მასალები ძველი ქართული მწერლობის ისტორიიდან - გამოსაცემად მოამზადა და შესავალი წერილი დაურთო ალ. ბარამიძემ
  • ნაწილი II - ექვთიმე თაყაიშვილის ავტობიოგრაფიული ჩანაწერები და მოგონებები - გამოსაცემად მოამზადა და შესავალი წერილი დაურთო გ. ლომთათიძემ