1920 - ე. თაყაიშვილი - საქართველოს სიძველენი - ტ. I (მეორე გამოცემა)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ე. თაყაიშვილი - საქართველოს სიძველენი - ტ. I (მეორე გამოცემა)

სრული სათაური:

საქართველოს სიძველენი - ტომი I (მეორე გამოცემა) - ე. თაყაიშვილის რედაქტორობით - ტფილისი - 1920

ავტორი:ექვთიმე თაყაიშვილი