1895 - ე. თაყაიშვილი - კათალიკოზ-ბაქარიანი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
1907 - კათალიკოზ-ბაქარიანი.pdfსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ე. თაყაიშვილი - კათალიკოზ-ბაქარიანი

სრული სათაური:

ე. თაყაიშვილი - კათალიკოზ-ბაქარიანი მღვდლის იესე ტლაშაძისა - ტფილისი - 1895

გამომცემელი:ექვთიმე თაყაიშვილი