1910 - ე. თაყაიშვილი - საქართველოს სიძველენი - ტ. III

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ე. თაყაიშვილი - საქართველოს სიძველენი - ტ. III

სრული სათაური:

საქართველოს სიძველენი - ტომი III - ე. თაყაიშვილის რედაქტორობით - ტფილისი - 1910

ავტორი:ექვთიმე თაყაიშვილი
რესურსები ინტერნეტში:

PDF ვერსია

შინაარსი