1891 - ექვთიმე თაყაიშვილი - ახალი ვარიანტი წმ. ნინოს ცხოვრებისა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1891 - ექვ. თაყაიშვილი - ახალი ვარიანტი წმ. ნინოს ცხოვრებისა.pdfსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

Pdf ვერსია

Pdf ვერსია

წიგნის სათაური:

ექვთიმე თაყაიშვილი - ახალი ვარიანტი წმ. ნინოს ცხოვრებისა

სრული სათაური:

ახალი ვარიანტი წმ. ნინოს ცხოვრებისა ანუ მეორე ნაწილი ქართლის მოქცევისა - გამოცემული რედაქტორობით და წინასიტყვაობით ე. თაყაიშვილისა - ტფილისი - 1891

რესურსები ინტერნეტში:

შინაარსი[edit]

დამატება პირველი: ექვთიმე თაყაიშვილი - შედარებითი სია საქართველოს მეფეთა ქართლის მოქცევის და ქართლის ცხოვრების ცნობებით
დამატება მეორე: ექვთიმე თაყაიშვილი - შედარებითი სია საქართველოს ერისთავთა ქართლის მოქცევის, სუმბატის ისტორიის და ქართლის ცხოვრების ცნობებით
დამატება მესამე: ექვთიმე თაყაიშვილი - შედარებითი სია საქართველოს მთავარ ეპისკოპოსთა და კათალიკოსთა ქართლის მოქცევის და ქართლის ცხოვრების ცნობებით