1895 - ე. თაყაიშვილი - Материалы для истории Грузии

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
1895 - Е. Такайшвили - Материалы для истории Грузии.pdfსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ექვთიმე თაყაიშვილი - Материалы для истории Грузии

სრული სათაური:

ექვთიმე თაყაიშვილი - Материалы для истории Грузии - 1. Исторические приписки двух кинклосов и хронологический перечень событий по некоторым другим источникам; 2. Два акта католикоса Доментия III, данные в Константинополе - Тифлисъ - 1895


ცალკე ამონაბეჭდი კრებულიდან: Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа СМОПК - т. 21 - Тифлисъ - 1895 - გვ.207-212


რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/4908


შინაარსი[edit]