1891 - ე. თაყაიშვილი - ნიმუშები სამეგრელოს სიგელ-გუჯრებისა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში
ექვთიმე თაყაიშვილი
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში
ნაშრომი:
  • ექვთიმე თაყაიშვილი - ნიმუშები სამეგრელოს სიგელ-გუჯრებისა: I. სიგელი თოფურიძეთა. II. გუჯარი რატიანითა. III. სიგელი ჩიჩუასი


გამოცემა:

"ივერია" № 213
"ივერია" № 224
"ივერია" № 225


საბუთები: