1920 - ე. თაყაიშვილი - პალეოგრაფიული ალბომი - II

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

პალეოგრაფიული ალბომი. რვეული II

სრული სათაური:

პალეოგრაფიული ალბომი. რვეული II - საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოებისა და საეკლესიო მუზეუმის გამოცემა ექ. თაყაიშვილის რედაქტორობით - ტფილისი - 1920

რესურსები ინტერნეტში:

PDF ვერსია

შინაარსი

NB. ზემოაღნიშნული ოთხი სიგელის ტექსტი იხ. თ. ჟორდანიას მიერ გამოცემულ წიგნში "ისტორიული საბუთები შიომღვიმის მონასტრისა", თბილისი, 1896 წ.