1890 - ექვთიმე თაყაიშვილი - "სამი ისტორიული ხრონიკა"

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
3 ქრონიკა.pngსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Pdf ვერსია

წიგნის სათაური:

ექვთიმე თაყაიშვილი - "სამი ისტორიული ხრონიკა"

სრული სათაური:

"სამი ისტორიული ხრონიკა" (ქართლის მოქცევისა, სუმბატისა ბაგრატიონების შესახებ და მესხური დავითნისა) - გამოცემული ვრცელი წინასიტყვაობით და შედარებით ქართლის ცხოვრებასთან და სხვა ხრონიკებთან ექვთიმე თაყაიშვილის მიერ - ტფილისი - 1890

გამომცემელი:

ექვთიმე თაყაიშვილი

რესურსები ინტერნეტში:

1890 - სამი ისტორიული ხრონიკა
წიგნის სარჩევი

წინასიტყვაობა ქართლის მოქცევისათვის - გვ. I-CII
წინასიტყვაობა სუმბატის ისტორიისათვის - გვ. CIII-CXXVI
წინასიტყვაობა მესხური დავითნის ხრონიკისათვის - გვ. CXXVII-CXLIX