აბრამიშვილი ელისო

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1961 ელისო აბრამიშვილი - დ. ყიფიანისა და გრ. ორბელიანის რამდენიმე უცნობი წერილი 1961 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. III ტექსტი
1962 ელისო აბრამიშვილი - დიმიტრი დუმბაძე და მისი არქივი 1962 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. IV ტექსტი
1971 ელისო აბრამიშვილი - კირიონის პირადი საარქივო ფონდი (მიმოხილვა) 1971 - მრავალთავი - ტომი I ტექსტი