გოზალიშვილი შალვა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1959 შალვა გოზალიშვილი - ნიკო ლომოურის წერილები ქართველ მოღვაწეებთან 1959 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. I ტექსტი
1960 შალვა გოზალიშვილი - ქართველ მოღვაწეთა წერილები ექვთიმე თაყაიშვილთან 1960-3 - მაცნე ტექსტი
1961 შალვა გოზალიშვილი - სერგეი მესხის წერილები აკაკი წერეთელთან 1961 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. III ტექსტი