1953 - ხელნაწერთა აღწერილობა - H კოლექცია - ტომი VI

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Alaverdi Gosples (11th century).jpgსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

PDF ვერსია

წიგნის სათაური:

ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - H კოლექცია - ტომი VI


სრული სათაური:
საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების ყოფილი მუზეუმის ხელნაწერები (H კოლექცია) - ტომი VI - შედგენილია და დასაბეჭდად მომზადებული ნ.კასრაძის, ე.მეტრეველის, ლ.მეფარიშვილის, ლ.ქუთათელაძისა და ქ.შარაშიძის მიერ - ალ.ბარამიძის რედაქციით - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. აკად ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი - თბილისი - 1953 წ. - 541 გვ.


რესურსები ინტერნეტში:
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/266765