კასრაძე ნადია

From Wikisource
(Redirected from კასრაძე ნ.)
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1946 საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების ყოფილი მუზეუმის ხელნაწერები (H კოლექცია) - აკად. ს. ჯანაშიას საერთო რედაქციით - ტომი I - დასაბეჭდად მომზადებულია ხელნაწერთა განყოფილების თანამშრომლების ლ. ქუთათელაძისა და ნ. კასრაძის მიერ ილია აბულაძის ხელმძღვანელობითა და რედაქციით 1946 - ხელნაწერთა აღწერილობა - H კოლექცია - ტომი I ტექსტი
1953 საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების ყოფილი მუზეუმის ხელნაწერები (H კოლექცია) - ტომი VI - შედგენილია და დასაბეჭდად მომზადებული ნ. კასრაძის, ე. მეტრეველის, ლ. მეფარიშვილის, ლ.ქუთათელაძისა და ქ. შარაშიძის მიერ - ალ.ბარამიძის რედაქციით 1953 - ხელნაწერთა აღწერილობა - H კოლექცია - ტომი VI ტექსტი
1958 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ახალი (Q) კოლექციისა - ტომი II - შედგენილია და დასაბეჭდად დამზადებული: თ. ბრეგაძის, თ. ენუქიძის, ნ. კასრაძის, ელ. მეტრეველის, ლ. ქუთათელაძისა და ქრ. შარაშიძის მიერ ილ. აბულაძის რედაქციით 1958 - ხელნაწერთა აღწერილობა - Q კოლექცია - ტომი II ტექსტი
1959 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი I - შედგენილია და დასაბეჭდად დამზადებული: თ. ბრეგაძის, თ. ენუქიძის, ნ. კასრაძის, ლ. ქუთათელაძისა და ქრ. შარაშიძის მიერ ე. მეტრეველის რედაქციით 1959 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი I ტექსტი