1973 - მრავალთავი - ტომი III

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:
1973 - მრავალთავი - ტომი III


სრული სათაური:
მრავალთავი - ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი - ტომი III - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი - თბილისი - 1973


რესურსები ინტერნეტში:

PDF ვერსია


სარჩევი
 • ილია აბულაძე - ქართული ფილოლოგია დასავლეთში
 • გულნარა ნინუა - დიდი სჯულისკანონის სისტემატური ნაწილი
 • უჩა ცინდელიანი - "რუთის" წიგნის ქართული რედაქციები
 • ციალა ქურციკიძე - "გოდებაი იერემიაისის" ქართული რედაქციები
 • ცაცა ჭანკიევი - "იერუსალემ და "ისრაელ" სახელთა დაწერილობისათვის
 • ცაცა ჭანკიევი - პალესტინელ გადამწერ "იოვანეთა" შესახებ
 • ლამარა ქაჯაია - ერთი წარმოშობის ორი პალიმფსესტის შესახებ
 • ელ. მაჭავარიანი - მხედრული დამწერლობის ადრეული ნიმუშები
 • ბაქარ გიგინეიშვილი, ზურაბ სარჯველაძე - [ვა], [უა], [ვე], [უე] და [ო] სეგმენტთა ურთიერთმიმართებისთვის ძველ ქართულში
 • უჩა ცინდელიანი - ძველი ქართული ლექსიკიდან: გა-რიალ-ება|რიალი
 • მაია რაფავა - იოანე პეტრიწი მომდევნო საუკუნეებში
 • ლილი ათანელიშვილი - ქართულ ხელნაწერთა რამდენიმე კრიპტოგრამის შესახებ
 • ლილი ქუთათელაძე - ს.ს. ორბელიანის კონფესიური შეხედულებანი მისი ლექსიკონის მიხედვით
 • ლიანა ახობაძე - თეიმურაზ ბატონიშვილის თხზულების "ფრიკსა და ოქროსმატყლოვანისათვის ვერძისა" წყაროს საკითხისათვის
 • ია გაჩეჩილაძე - მიხეილ თუმანიშვილის მიერ თარგმნილი ლექსის "ელეგიას" შესახებ
 • კონსტანტინე გრიგოლია - ისევ დავითის ისტორიკოსის ვინაობის შესახებ
 • მიხეილ ქავთარია - XVII-XVIII სს. ქართული ჰიმნოგრაფიის ისტორიიდან (იესე ერისთავის ჰიმნოგრაფიული მოღვაწეობა)
 • ელისო აბრამიშვილი - ალექსანდრე ყიფშიძის (ფრონელის) წერილები კირიონ საძაგლიშვილისადმი
 • ცისანა აბულაძე - მეთვრამეტე საუკუნის ორი თურქული ფირმანი