გრიგოლია კონსტანტინე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1942 კონსტანტინე გრიგოლია - ილორის წმ. გიორგის ხატის წარწერა 1942 - ენიმკის მოამბე - ტომი XIII ტექსტი
1960 კონსტანტინე გრიგოლია - ლეონტი მროველი - XI საუკუნის ქართველი ისტორიკოსი და მისი შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობა 1960 - თსუ შრომები - ტ.87 ტექსტი
1961 კონსტანტინე გრიგოლია - ქართლის (იბერიის) სამეფოს წარმოქმნის ზოგიერთი საკითხისათვის 1961-3 - მაცნე ტექსტი
1963 კონსტანტინე გრიგოლია - ისევ ლეონტი მროველის ავტორობის შესახებ 1963-5 - მაცნე ტექსტი
1964 კონსტანტინე გრიგოლია - თამარის მეორე ისტორიკოსის ვინაობისა და მისი თხზულების დათარიღებისათვის 1964 - თსუ შრომები - ტ.108 ტექსტი
1971 კონსტანტინე გრიგოლია - "დავითის ცხოვრებაში" დამოწმებულია ერთი ტერმინის განმარტებისათვის 1971 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი III -
1973 კონსტანტინე გრიგოლია - ისევ დავითის ისტორიკოსის ვინაობის შესახებ 1973 - მრავალთავი - ტომი III ტექსტი

წერილები კონსტანტინე გრიგოლიაზე[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1987 გონელი არახამია - კონსტანტინე გრიგოლია და საქართველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობა 1987 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი VII -