1942 - ენიმკის მოამბე - ტომი XIII

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

1942 - ენიმკის მოამბე - ტომი XIII

სრული სათაური:

აკად. ნ. მარის სახელობის ენის, ისტორიისა და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტის მოამბე, XIII - თბილისი - 1942

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/4973

სარჩევი