ჯიქია სერგი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1940 სერგი ჯიქია - იბრაჰიმ ფეჩევი საქართველოს შესახებ 1940 - ენიმკის მოამბე - ტომი V-VI ტექსტი
1942 სერგი ჯიქია - ცნობა დიდი მოურავის უკანასკნელი დღეების შესახებ ოსმალეთში 1942 - ენიმკის მოამბე - ტომი XIII ტექსტი
1942 სერგი ჯიქია - ხონთქრის მიერ დიდი მოურავისადმი გაცემული სიგელი 1942 - ენიმკის მოამბე - ტომი XIII ტექსტი
1954 სერგი ჯიქია - ეპიზოდი XVI საუკუნის საქართველოს ისტორიიდან (ნაიმას ერთი ცნობის განმარტება) 1954 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 31 ტექსტი
1956 სერგი ჯიქია - გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი - წიგნი III (გამოკვლევა) 1956 - სერგი ჯიქია - გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი - წიგნი III ტექსტი
1960 სერგი ჯიქია - XVIII საუკუნის თურქული დოკუმენტი ოქროს ციხის შესახებ 1960 - თსუ შრომები - ტ.91 ტექსტი
1962 სერგი ჯიქია - XVIII საუკუნის ორი თურქული დოკუმენტი 1962 - თსუ შრომები - ტ.99 ტექსტი
1963 ნოდარ შენგელია, სერგი ჯიქია - ოსმალეთთან სოლომონ მეორის ურთიერთობის ერთი ეპიზოდი 1963-3 - მაცნე ტექსტი
1964 იბრაჰიმ ფეჩევის ცნობები საქართველოსა და კავკასიის შესახებ - ტექსტი ქართული თარგმანითურთ გამოსცა, შესავალი და შენიშვნები დაურთო სერგი ჯიქიამ 1964 - იბრაჰიმ ფეჩევის ცნობები ტექსტი
1965 სერგი ჯიქია - ერთი თურქული საბუთი ცხინვალის შესახებ 1965 - თსუ შრომები - ტ.116 ტექსტი
1966 მიხეილ სვანიძე, სერგი ჯიქია - საქართველო-თურქეთის ურთიერთობის ისტორიიდან 1588-1590 წწ. 1966-6 - მაცნე ტექსტი
1971 სერგი ჯიქია - სულთან აჰმედ III-ის ფირმანი ბაქარ ბაგრატიონს 1971 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი III -
1972 С. С. Джикия - Об ученых трудах ираниста 1972 - აღმოსავლური ფილოლოგია - II -
1972 სერგი ჯიქია - მაწევანი და ატენი თურქულ საბუთებში 1972 - აღმოსავლური ფილოლოგია - II -

წიგნები სერგი ჯიქიას რედაქტორობით[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1976 მეჰმედ რაშიდის ცნობები საქართველოსა და ზოგიერთი მეზობელი ქვეყნის შესახებ - თურქული ტექსტი ქართული თარგმანით გამოსცა, გამოკვლევა და შენიშვნები დაურთო ვიტალი ჩოჩიევმა - უცხოური წყაროები საქართველოს შესახებ - წიგნი XLII 1976 - მეჰმედ რაშიდის ცნობები საქართველოს შესახებ ტექსტი