1962 - თსუ შრომები - ტ.99

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

თსუ შრომები - ტ.99

სრული სათაური:

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები - ტ.99 (აღმოსავლეთმცოდნეობა) - 1962 წ.

რესურსები ინტერნეტში:

http://digitallibrary.tsu.ge/book/!2017/n16/shromebi_99_3/index.html#/0

შინაარსი[edit]