მეგრელიძე იოსებ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1962 იოსებ მეგრელიძე - ლიახვის ხეობის წარწერები და სხვა სიძველეები 1962 - თსუ შრომები - ტ.99 ტექსტი
1963 იოსებ მეგრელიძე - წარწერები და სხვა სიძველეები იკორთაში 1963-3 - მაცნე ტექსტი
1963 იოსებ მეგრელიძე - წარწერები და სხვა სიძველეები პატარა ლიახვის ხეობაში 1963-5 - მაცნე ტექსტი
1966 იოსებ მეგრელიძე - ლიახვის ხეობის წარწერები და სხვა სიძველეები - X 1966-3 - მაცნე ტექსტი
1969 იოსებ მეგრელიძე - ლიახვის ხეობის წარწერები და სხვა სიძველეები - XI 1969-6 - მაცნე ტექსტი
1971 იოსებ მეგრელიძე - ლიახვის ხეობის წარწერები და სხვა სიძველეები 1971 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი III -