გვილავა ოთარ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1960 ოთარ გვილავა - მასალები ვახუშტი ბაგრატიონის ბიოგრაფიისათვის 1960 - თსუ შრომები - ტ.91 ტექსტი
1962 ოთარ გვილავა - ვახუშტი ბაგრატიონის გარდაცვალების ტარიღის დადგენისათვის 1962 - თსუ შრომები - ტ.99 ტექსტი