1960 - თსუ შრომები - ტ.91

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

თსუ შრომები - ტ.91

სრული სათაური:

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები - ტ.91 (აღმოსავლეთმცოდნეობა) - 1960 წ.

რესურსები ინტერნეტში:

http://digitallibrary.tsu.ge/book/!2017/n16/shromebi_91/index.html#/0

შინაარსი[edit]

  • სერგი ჯიქია - XVIII საუკუნის თურქული დოკუმენტი ოქროს ციხის შესახებ
  • გიორგი ფუთურიძე - მუსტაფა სელიანიქი საქართველოს შესახებ
  • ნოდარ შენგელია - ოსმალური გადასახადები და ვალდებულებანი "გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთრის" მიხედვით
  • ვალერიან გაბაშვილი - XVIII საუკუნის მეორე მეოთხედის ქართული დოკუმენტური მასალები როგორც წყარო მახლობელი აღმოსავლეთის სოციალურ-ეკონომიური ისტორიისათვის
  • ვლადიმერ ფუთურიძე - ერევნის ხანების წერილები ქართლ-კახეთის მეფეებისადმი (XVIII საუკუნის II ნახევარი)
  • ბენიამინ სილაგაძე - ერაყ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან (XIX საუკ. 20-იანი წლები)
  • ოთარ გვილავა - მასალები ვახუშტი ბაგრატიონის ბიოგრაფიისათვის